Brøndby Strand Minigolf Klubs bestyrelse:

Formand:
Henrik Larsen

Kontakt
Telefon: 2172 3760
formand@bsmk.dk

Kasserer:
Morten Christiansen

Kontakt
Telefon: 23 93 83 80
finans@bsmk.dk

Næstformand:
Susanne Lindharth

Kontakt
Telefon:
info@bsmk.dk

Bestyrelsesmedlem:
Gurli Hansen

Kontakt
Telefon:
info@bsmk.dk

Bestyrelsesmedlem:
Curt Lelund

Kontakt
Telefon:
info@bsmk.dk

 

Suppleanter:

1. suppleant:
Bettina Meyer-Juhlin

Kontakt
Telefon:
info@bsmk.dk

2. suppleant:
 

Kontakt
Telefon:
info@bsmk.dk

 

Bestyrelsens opgaver:

Bestyrelsens hovedopgave er at være loyale overfor de beslutninger generalforsamlingen har truffet og lede foreningen mellem generalforsamlingerne. Denne opgave er bestyrelsens kerneopgave.
At lede en forening mellem generalforsamlingerne, vil typisk indebære at bestyrelsen:
Sikrer, at der er sammenhæng mellem foreningens formål og aktiviteter
Sikrer, at vedtægterne overholdes
Styrer økonomien og udarbejder og følger op på budgetter
Sikrer, at foreningen lever op til sine forpligtelser overfor medlemmer og frivillige
Sikrer, at medlemmer har indsigt i og indflydelse på foreningen
Repræsenterer foreningen over for omverdenen